آسانسور خودروبر

آسانسورهای خودروبرآسانسور خودروبر

آساتک ارائه دهنده طراحی های متنوعی در زمینه خودروبر ها می باشد  

مزیت های این آسانسور:

-     مدل های مختلف خودروبرها قابل استفاده  در پارکینگ های طبقاتی ، پارکینگ مجتمع های مسکونی 

-     افزایش پارکینگ در زیر زمین برای ساختمانهای تک پارکینگ

-     سیستم های هیدرولیک ، امکان اجراء در حداقل فضا  را در خودروبرها ایجاد میکند.

-     امکان نصب جک هیدرولیک مستقیم از زیر (central direct)  ایمنی این آسانسور ها را افزایش می دهد.

-     ظرفیت آسانسورهای خودروبر از 3500 تا ا5000 کیلوگرم می باشد